Sağlık

Ya Hastanız Teknoloji Zorluğu Varsa? Ya Hastanız Teknoloji Zorluğu Varsa?

Editörün notu: Medscape'in Coronavirus Kaynak Merkezinde en son COVID-19 haberlerini ve rehberliğini bulun.

COVID-19, sağlık hizmeti kuruluşlarını (HCO'lar) ve tıbbi uygulamaları, hasta bakımı için teknolojiyi benimsemelerini büyük ölçüde hızlandırmaya zorladı. Hasta portalları ve diğer araçlar, salgın nedeniyle hekimle görüşmede sorun yaşayan veya hekim muayenehanelerine gelmemeyi tercih eden hastalara ziyaret imkanı sağlar.

Bununla birlikte, bazı hastalar bu teknolojiyi kullanmayı oldukça zor bulmaktadır. Pek çok hasta, tıbbi muayene veya tedavinin tıbbi yönleri hakkında kararsız olmanın yanı sıra, bir portala, uzaktan hasta izleme sistemine veya Bluetooth özellikli bir nabız oksimetresine aşina değildir.

Market siparişi verirken veya bankada çekilmiş bir çek gönderirken, bir uygulamayı kullanmak basittir, çünkü kullanıcı hedefi tam olarak anlar. Ancak sağlık hizmetinin, hasta sağlık durumundaki değişiklikler, çok bölümlü tedavi planları, ilaç etkileşimleri, sağlayıcılarla koordinasyon ve sigorta kapsamı ile ilgilenme gibi çeşitli karmaşık faktörleri vardır.

Bakımı aile üyeleri, bakıcılar ve diğer sağlık uzmanlarıyla koordine ettiğinizde daha da karmaşık hale gelebilir. Teknoloji hastaları tedavi etmenize yardımcı olacaksa, hastanın ne yapması ve bilmesi gerektiğinin açık ve basit bir sunumuna ihtiyacı vardır.

Hastanız Araç ve Teknolojinizi Gerçekte Kullanabilir mi?

Hasta portalınızın tasarımı, web siteniz ve bir telefon uygulaması, hastanızın muayenehanenizle ne kadar kolay etkileşime girebileceği konusunda büyük bir rol oynayacaktır. Kötü tasarlanmış bir portal, hastaları dahil etme çabalarınızı zayıflatır ve hatta hasta güvenliği için sorunlar yaratabilir.

Çoğu araç için, daha fazlasının mutlaka daha iyi olması gerekmez: harika özelliklerin ve seçeneklerin uzun bir listesi, birçok hasta için onu çok karmaşık veya kafa karıştırıcı hale getirebilir.

Karmaşık ekranlar, küçük düğmeler ve büyük metin blokları içinde görülmesi zor bağlantılar, hastalarınızın araçları veya portalları kullanmasını zorlaştırır. Hastalar ayrıca, tıbbi sorunların uzun yazılı açıklamalarını veya hastanın bireysel durumuna odaklanmayan tedavi adımlarını anlamayı kafa karıştırıcı ve zor bulmaktadır, ancak bu açıklamalar önemli bilgiler içerebilir.

Hastalarınızın kullanmasını istediğiniz araçlara veya ekranlara yakından bakın. Aynı zamanda, muayenehanenizdeki iş akışının teknolojiyi desteklediğinden emin olmak isteyeceksiniz. Örneğin, portalınızda bir personel personeline ekranda hemen erişmek için bir düğme olabilir, ancak bu özellik yalnızca hastayla etkileşim kuracak personeliniz varsa yararlıdır.

Benzer şekilde, bir tele-sağlık ziyaretine erişmek için dört ekranı tıklamak zorunda kalmak hastalarınızın kafasını karıştıracak ve tele-sağlık hizmetlerinin kullanılmamasını artıracaktır. Personeliniz hasta sorularına veya teknoloji tarafından toplanan verilere yanıt vermezse, hastalardan daha fazla telefon görüşmesi yapabilir veya bir hastanın bir problemden kaçınmasına yardımcı olmak için kaçırılmış bir fırsatla karşılaşabilirsiniz.

Hastaların teknolojinizi kullanmasına ve kafa karışıklığını önlemeye yardımcı olabileceğiniz yollar şunlardır:

Kısa, hedeflenmiş yardım araçları ve videolar oluşturun. Bunlar hasta araçlarının ve teknolojisinin nasıl kullanılacağını gösterebilir ve farklı hasta grupları için özelleştirilebilir. Birçok konuyu kapsayan uzun bir video yerine, her bir uzak hasta izleme cihazı için ayrı videolar olması daha iyidir (1 ila 4 dakika kadar kısa). Yardım araçlarınız ve videolarınız için,

  • Hastanızın tıbbi ziyaretinin her bir sağlık değerlendirme anketinin nasıl doldurulacağı, ofisinize nasıl bir mesaj gönderileceği, nasıl reçete talep edileceği ve tedavi planının nasıl görüntüleneceği gibi temel adımlarını ele alan bir video oluşturun.

  • Belirli hastalıklar ve bakım için talimatlar veren videolar hazırlayın. Örneğin, bir spirometrenin kullanımını açıklayan bir video, hastayı takip etmeye teşvik eden adım adım bir gösteri içerecektir. Benzer şekilde, tansiyon manşetleri ile ilgili bir videoda manşonun nasıl düzgün şekilde yerleştirileceği ve nasıl kullanılacağı konusunda net talimatlar olacaktır.

  • Her tıbbi cihaz için her birinin nasıl kullanıldığını gösteren ayrı videolar geliştirin. Örneğin, bilekte ve pazıda kan basıncı manşetleri için ayrı videolar oluşturun.

  • Videolara erişimi kolay ve anlaşılır hale getirin. Örneğin, kan basıncı ekranındaki kan basıncı manşonu videosuna bir bağlantı verin veya tedavi planı ekranında fiziksel aktivitelerin izlenmesiyle ilgili kısa bir videoya sahip olun.

  • Hastalara hastalıkları ve durumları hakkında genel bilgi veren ek bilgilendirici videolar sunun.

  • Hasta öykülerini ve referanslarını sunun (hastalardan imzalı izin aldıktan sonra). Bunlar, hastaların tedavilerinin pratik yönlerini ve teknolojik araçların ve portalların onlara nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Düğmeleri okunaklı hale getirin ve okunması kolay metinler yazın. Birçok hasta küçük ekranlı akıllı telefonlara ve iPad'lere sahiptir. Daha büyük ekranların görülmesi daha kolaydır ve daha az korkutucu olabilir. Teknolojiniz akıllı telefon dostu bir arayüzün yanı sıra tablet veya iPad dostu bir arayüz içermelidir. Önemli bilgileri dikkat çekici bir şekilde görüntüleyin.

Yalnızca önemli ve ilgili bilgileri ekleyin. Ne kadar fazla bilgi ve dağınıklık gösterilirse, hastaların gerçekten önemli konulara odaklanma olasılığı o kadar azdır. Örneğin, bazı hasta portalları, bilgilendirici veya gelecekteki siparişlere kıyasla önemli öğeleri vurgulamadan tedavi planındaki öğeleri listeler. Kafalarını karıştıran eski bilgileri eklemeyin.

Tüketici terminolojisini kullanın. Tedavi planları ve bakım seçenekleri verirken, hastanın anlayacağı ve herhangi bir hastayı eğitirken veya siz veya personeliniz sözlü talimatlar verirken kullanacağınız kelimelere benzer kelimeler kullandığınızdan emin olun.

Hastaları İlgilendirmek

Hastanız bakımı sırasında araçlarınızı veya teknolojinizi ne kadar çok kullanırsa, ona o kadar aşina olacak ve onu kullanmakta o kadar ustalaşacaktır. Bir portalın yılda bir kez kullanılması, araçlarınıza aşinalık sağlamaz veya iyi bir çalışma ilişkisi yaratmaz.

Hastalarla sürekli bilgi alışverişi ve tele-sağlık ziyaretleri, hastanın teknolojinize aşinalığını ve konforunu artırır.

Hastaların daha rahat ve teknolojinize aşina olmasına yardımcı olmanın bazı yolları şunlardır:

Uzaktan hasta izleme kullanın. Uzaktan hasta izleme (RPM), hastalardan periyodik, hatta günlük olarak kan basıncı, nabız oksimetre ölçümleri ve glikoz seviyeleri gibi fizyolojik bilgilerin toplanmasını içerir. Sigorta şirketleri bu hizmetin bedelini ödüyor çünkü potansiyel sorunları daha ciddi ve tedavisi daha maliyetli hale gelmeden önce tespit etmeye yardımcı oluyor.

RPM'nin yararlı olacağı tedavi ettiğiniz koşulları inceleyin. RPM aracılığıyla, hastalar günlük olarak bilgi gönderebilir ve HCO'nuz, günlük bilgilere ve zaman içindeki eğilimlere dayalı olarak hastanın tedavi planındaki iyileştirmeleri koordine edebilir. Örneğin, nabız oksimetre seviyelerindeki bir düşüş, bir hastayla uzaktan sağlık ziyaretini tetikleyebilir.

Hastalarınızı meşgul etmek ve önemli hasta faaliyetlerini güçlendirmek için bir sağlık değerlendirme anketi kullanın. Örnek bir sağlık değerlendirme anketi ARHQ.gov adresinde bulunabilir. Hasta sorunlarına ve tedavi stratejilerine göre birkaç farklı anketiniz olabilir. Anket olabildiğince kısa olmalı ve HCO'nuzun hastanın mevcut sağlık durumunu anlamasına ve hasta hizmetindeki sonraki adımları çerçevelemesine yardımcı olacak konuları hedeflemelidir.

Aldığınız veriler, takip hizmetleri sağlamak ve hatta sarf malzemeleri, dayanıklı tıbbi ekipman ve reçeteler sağlamak için kullanılabilir. Birçok hasta, planlı kontroller ve muayeneler için başvurmanın yanı sıra reçete ve malzeme temininde zorluklarla karşılaşır.

Hastalığa özgü grup toplantıları yapın. Zoom gibi grup toplantı teknolojisi, grup toplantıları yapmak ve risk altındaki hastalara bilgi sağlamak için kullanılabilir. Çevrimiçi grup hasta toplantıları sırasında, genel olarak sağlık hizmetleri ve COVID ile ilgili söylentilerin ve yanlış bilgilerin selini gidermeye yardımcı olabilecek tavsiye ve rehberlik sağlayabilirsiniz.

Genel sağlık bilgileri sunun ve anketler yapın. Bir tıp kuruluşu veya muayenehanesi, hastaların muayenehaneyle daha etkili bir şekilde etkileşimde bulunmalarına yardımcı olmak için maske takma, sosyal mesafe ve diğer COVID sorunları hakkında yararlı bilgiler ve hastalığa özgü rehberlik sunabilir. Risk altındaki popülasyonlar için azaltma stratejilerini değerlendirmek ve vurgulamak için periyodik olarak bir anket yürütmeyi faydalı bulabilirsiniz.

E-posta ve metin mesajları gönderin. Muayenehaneniz, hastaya ilgili bilgilere veya tele-sağlık ziyareti için bağlantı içeren bir e-posta veya metin mesajı gönderme seçeneğine sahip olmalıdır. Örneğin, planlanmış bir tele-sağlık ziyaretinden 15 dakika önce, teknolojiniz hastaya ziyareti hatırlatan bir mesaj gönderebilir. Metin bağlantıları özellikle yararlıdır – metin mesajlarının% 90'ından fazlası alındıktan sonra 30 dakika içinde okunur.

Teknolojiyle Zorlu Hastalara Nasıl Yardım Edilir

Teknolojiyle sorun yaşayan hastalara yardım etmek pahalı ve zaman alıcı olabilir. Personel, teknoloji ile mücadele eden bir hastayı eğitmek veya desteklemek için çok zaman harcayabilir.

Gerçekçi olarak, her hasta sizin teknolojiniz ve araçlarınızla etkileşimde bulunamayacaktır. Bazılarının evinde bilgisayar, dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon olmayabilir veya İnternet'e güvenilir bir bağlantı olmayabilir. Diğer hastalar, tabletler veya hizmetler gibi cihazları karşılamada sorun yaşayabilir. Ayrıca, tüm akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar teknoloji tabanınızla çalışmayabilir. (Uyumlu teknolojiye sahip olmayan veya karşılayamayan hastalar için, bazı eyalet ve yerel girişimler, COVID pandemisine yanıt olarak yetersiz hizmet alan ve kırsal kesimdeki hastalara bu tür araçlar sağlar.)

Eğitimleri, mali durumları veya talimatları takip etme yeteneklerine dayalı olarak, bazı hastaların teknolojiyi kullanmak için iyi adaylar olup olmadığını değerlendirmeniz gerekebilir. Olmayanlar için, daha sık ofis ziyaretlerine ve telefonla görüşmelere devam edin.

Bir hasta mevcut araçları kullanamıyorsa, bunu hasta kaydınıza kaydedin, böylece siz veya diğer klinisyenler hastanın tedavi planını hastanın yeteneklerine göre yapılandırabilir.

İleriye dönük olarak, hastalar kliniğe gitmek yerine evlerinde COVID güdümlü tele sağlık hizmetlerini kullanmayı tercih edebilir. Bu değişiklik kalıcı hale gelebilir. Teknolojilerinizin alakalı olmasını ve uygun hastaları hedef almasını sağlamak için çaba sarf edebilirseniz, COVID salgını sırasında daha iyi bakım sağlayabilirsiniz ve COVID kaynaklı değişiklikler kalıcı hale gelebilir.

Sterling, ilgili hiçbir finansal ilişki açıklamadı.

Daha fazla haber için Medscape'i Facebook , Twitter , Instagram ve YouTube'da takip edin .

AD Res
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Güvenilir kaynaklardan derlenen seçkin içeriğiyle sağlık ve tıp alanında en güncel gelişmeleri paylaşmayı amaçlayan, yorum alanı ile kullanıcı etkileşimini önceleyen interaktif bir web portalıdır.

Bumerang - Yazarkafe

Copyright © 2020 Sağlık Yardım PortalıThemetf

To Top